ไอโซลเด้ ศิษย์แห่งค่ายทหารอนามัย

Set: Mass Mutation

Organized Play

PowerPower0
ChainsChains0
Wins0
Losses0
Total0
Cards in this deck
Logos
Logos
 • Creature069Common
  Daughter
 • Action070Common
  Diametric Charge
 • Creature074Common
  Infomorph
 • Creature074Common
  Infomorph
 • Creature076Common
  Munchling
 • Action080Common
  Standardized Testing
 • Action090Uncommon
  Krrrzzzaaap!!!
 • Action094Uncommon
  Positron Bolt
 • Action097Uncommon
  Sloppy Labwork
 • Artifact110Rare
  [REDACTED]
 • Creature116Rare
  Zenzizenzizenzic
 • Creature124Special
  Xeno-Bot
Saurian
Saurian
 • Action185Common
  Chant of Hubris
 • Creature186Common
  Citizen Shrix
 • Creature187Common
  Consul Primus
 • Creature187Common
  Consul Primus
 • Creature187Common
  Consul Primus
 • Creature188Common
  Cornicen Octavia
 • Action189Common
  Curse of Vanity
 • Action189Common
  Curse of Vanity
 • Action191Common
  Defense Initiative
 • Creature198Common
  Thero Centurion
 • Action208Uncommon
  Humble
 • Action229Rare
  Saury About That
Shadows
Shadows
 • Action247Common
  Dark Wave
 • Creature249Common
  Gamgee
 • Creature249Common
  Gamgee
 • Creature249Common
  Gamgee
 • Action251Common
  Mug
 • Upgrade254Common
  Opportunist
 • Upgrade254Common
  Opportunist
 • Creature257Common
  Shoulder Id
 • Action259Common
  Tempting Offer
 • Action266Uncommon
  Lights Out
 • Creature268Uncommon
  Macis Asp
 • Creature273Uncommon
  Reckless Rizzo