บรูซหน้าบึ้งตึงแห่งสถานีกว้าง

Set: Mass Mutation

Organized Play

PowerPower0
ChainsChains0
Wins0
Losses0
Total0
Cards in this deck
Sanctum
Sanctum
 • Action128Common
  Burning Glare
 • Action128Common
  Burning Glare
 • Action130Common
  Cleansing Wave
 • Action131Common
  Commandeer
 • Creature136Common
  Gizelhart’s Zealot
 • Creature136Common
  Gizelhart’s Zealot
 • Creature137Common
  Lieutenant Gorvenal
 • Creature137Common
  Lieutenant Gorvenal
 • Action139Common
  Smite
 • Artifact151Uncommon
  Gorm of Omm
 • Action161Rare
  Charge!
 • Creature165Rare
  Lady Loreena
Shadows
Shadows
 • Creature248Common
  Francis the "Economist"
 • Creature249Common
  Gamgee
 • Creature253Common
  Nexus
 • Creature255Common
  Rad Penny
 • Creature258Common
  Subtle Otto
 • Action259Common
  Tempting Offer
 • Upgrade261Uncommon
  Bonerot Venom
 • Creature265Uncommon
  Fidgit
 • Action266Uncommon
  Lights Out
 • Action271Uncommon
  Perplexing Sophistry
 • Artifact277Rare
  Doom Sigil
 • Creature301Special
  Xeno-Thief
Untamed
Untamed
 • Creature365Common
  Fandangle
 • Creature366Common
  Floomf
 • Creature368Common
  Gloriana's Attendant
 • Creature369Common
  Keyfrog
 • Action376Common
  Savage Clash
 • Creature381Uncommon
  Dark Harbinger
 • Action384Uncommon
  Low Dawn
 • Creature385Uncommon
  Lumilu
 • Creature389Uncommon
  Trimble
 • Action413Special
  Mutation of Cunning
 • Creature419Special
  Techno-Beast
 • Creature421Special
  Xeno-Beast