ศาสดาจารย์ผู้ทะเยอทะยาน

Set: Mass Mutation

Organized Play

PowerPower0
ChainsChains0
Wins0
Losses0
Total0
Cards in this deck
Dis
Dis
 • Creature002Common
  Bonesaw
 • Creature006Common
  Drecker
 • Action007Common
  Gateway to Dis
 • Creature009Common
  Impspector
 • Creature010Common
  Infurnace
 • Action015Common
  Stirring Grave
 • Action015Common
  Stirring Grave
 • Action015Common
  Stirring Grave
 • Action017Common
  Waking Nightmare
 • Action017Common
  Waking Nightmare
 • Action026Uncommon
  Pain Reaction
 • Creature054Special
  Dexus
Sanctum
Sanctum
 • Creature127Common
  Bull-wark
 • Action130Common
  Cleansing Wave
 • Creature135Common
  General Xalvador
 • Creature136Common
  Gizelhart’s Zealot
 • Creature137Common
  Lieutenant Gorvenal
 • Creature140Common
  Squire Alys
 • Creature140Common
  Squire Alys
 • Creature141Common
  The Grey Rider
 • Creature141Common
  The Grey Rider
 • Artifact151Uncommon
  Gorm of Omm
 • Upgrade156Uncommon
  Shoulder Armor
 • Action171Rare
  One Stood Against Many
Star Alliance
Star Alliance
 • Creature304Common
  Commander Chan
 • Creature307Common
  Explo-rover
 • Creature312Common
  Securi-Droid
 • Creature313Common
  Sensor Chief Garcia
 • Creature313Common
  Sensor Chief Garcia
 • Action316Common
  Survey
 • Action327Uncommon
  Particle Sweep
 • Action328Uncommon
  Quintrino Flux
 • Upgrade338Rare
  Disruption Field
 • Creature340Rare
  Ensign El-Samra
 • Creature347Rare
  J.O.N. Cargo
 • Creature361Special
  Umbra-Alien